top of page

Vores tilgang

Integrativ psykoterapi

Begrebet integrativ psykoterapi betyder at vi hos Kongsbak & Jonasson benytter os af en terapeutisk tilgang som integrerer, eller kombinerer flere forskellige teoretisk tilgange til det psykoterapeutiske fag. I et terapeutisk forløb hos Kongsbak & Jonasson kan du f.eks. opleve kognitiv terapi, gestaltterapeutiske teknikker, psykoedukation i neuropsykologi, narrative passager og mindfulness og compassion træning. 

Compassion fokuseret terapi

Denne terapiform har til hensigt, gennem et sensitivt samspil mellem klient og terapeut, at mindske lidelse gennem en øget forståelse af selvet og evnen til at berolige sig selv.
CFT er solidt rodfæstet i videnskabelig forståelse af det menneskelige  væsen. Det er elementer af kognitive adfærdsterapi, neuropsykologisk viden, mindfulness, compassion og egenomsorg.
Både klient og terapeut ofte have opmærksomhed på at udvikle medfølelse og egenomsorg hos klienten, da dette har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af både psykologiske udfordringer og forskellige terapiformer.
Evnen til at berolige sig selv og til at accepterer at vi gennem livet gentagende gang vil opleve sorg, frustration, vred, frygt og afmagt, er et vigtigt aspekt i CFT. Her er bruger vi f.eks. vejrtrækningen som holdepunkt til nuet. I nuet eksisterer fortiden ikke længere og bekymringer er blot ængstlige tanker, baseret på tidligere oplevelser.

selfedit.jpg
holder i hånd
4BB52FAF-0B97-4AFB-8C90-94D30E2A8839.jpe

Karina, vejleder og mentor

– Det var i virkeligheden ikke så nyt for mig, men tidligere er det som jeg ikke har mærket/forstået det, sådan ægte...

A4AA09EC-BD93-4DFD-855E-037C842F65E1.jpe

Camilla, lærer og admin.

–Jeg fandt ud af at mange af de værdier som jeg levede mit liv efter, ikke var mine egne men nogen som jeg bare havde overtaget fra min far...

9392467A-6573-4BDE-925E-28A107C29ABF_edi

Katja, salg og marketing

Heidi så mig der hvor jeg var, var min hjælpende hånd til igen at tro på mig og mit potentiale...

bottom of page