top of page
Terapiens essens, Irvin D. Yalom

Erfaringer

Omfattende erfaring med den terapeutiske verden

Med mange års erfaring fra både den terapeutiske verden, den pædagogiske praksis og som elite- og bredde træner. Har jeg et indgående kendskab til mange forskellige typer mennesker. Desuden har jeg gennemgået hundredevis af timers terapeutisk praksis, individuel supervision og en 4 årig psykoterapeut uddannelse, godkendt af
Danske psykoterapeutforening og Reflektor evalueret. 

Min beskrivelse af psykoterapi

Psykoterapeutiske forløb er hos MKJ en metode til at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige årsager til at indlede et terapeutisk forløb hos MKJ. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som er i ubalance og forringer deres livskvalitet.
Det kan være, at de kæmper med angst, ensomhed, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. De kan også have gennemlevet en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Hos MKJ hjælper jeg også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og gennem selvindsigt, udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Psykoterapi foregår oftest individuelt, men hos MKJ jeg hjælper også par og familier.

Pædagogiske praksis

Med samlet set godt 20 års erfaring i den pædagogiske branche, har jeg et omfattende indblik og forståelse af alt fra børnsfamilier udfordringer, skole samarbejde, specialpædagogiske temaer og børn og unge udfordringer.
Jeg har en bred erfaring med pæd. praksis, pæd. ledelse, efteruddannelse af ledelse og ansatte, samt udvikling af værdibaseret kulturdannelse i teams og organisationer. 

Erfaringer
holder i hånd
4BB52FAF-0B97-4AFB-8C90-94D30E2A8839.jpe

Karina, vejleder og mentor

– Det var i virkeligheden ikke så nyt for mig, men tidligere er det som jeg ikke har mærket/forstået det, sådan ægte...

A4AA09EC-BD93-4DFD-855E-037C842F65E1.jpe

Camilla, lærer og admin.

–Jeg fandt ud af at mange af de værdier som jeg levede mit liv efter, ikke var mine egne men nogen som jeg bare havde overtaget fra min far...

bottom of page