top of page

Min tilgang

Integrativ psykoterapi

Jeg bruger integrativ psykoterapi i mine terapisessioner. Men hvad er integrativ terapi? Begrebet integrativ psykoterapi betyder, at jeg benytter mig af en terapeutisk tilgang, som integrerer flere forskellige teoretiske tilgange til psykoterapien. I et terapeutisk forløb hos MKJ, kan du fx opleve metoder som kognitiv terapi, gestaltterapeutiske teknikker, psykoedukation i neuropsykologi, narrative passager, mindfulness og compassion træning.  

Jeg kombinerer forskellige metoder fra forskellige uddannelser inden for psykoterapien, og kan dermed tilbyde en mere fleksibel og inkluderende behandling end den mere traditionelle psykoterapi.  

Jeg anvender integrativ psykoterapi i alle mine terapiforløb, for både børn, unge og voksne. Denne tilgang er yderst anvendelig til lidelser som fx depression, angst og OCD. Alle forløb er tilpasset netop dit behov, så behandlingen bliver så effektiv som overhovedet muligt.   

Compassion fokuseret terapi

Denne terapiform har til hensigt, gennem et sensitivt samspil mellem klient og terapeut, at mindske lidelse gennem en øget forståelse af selvet og evnen til at berolige sig selv. Compassion fokuseret terapi er i bund og grund en metode, som styrker din bevidsthed om din psykiske smerte – og en tilgang til, hvad du kan gøre for at mindske denne smerte. 

CFT er solidt rodfæstet i en videnskabelig forståelse af det menneskelige væsen. Der er elementer af kognitiv adfærdsterapi, neuropsykologisk viden, mindfulness, compassion og egenomsorg. 

Både klient og terapeut skal ofte have opmærksomhed på at udvikle medfølelse og egenomsorg hos klienten, da dette har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af både psykologiske udfordringer og forskellige terapiformer. 

Evnen til at berolige sig selv og til at acceptere, at vi gennem hele livet vil opleve sorg, frustration, vrede, frygt og afmagt, er et vigtigt aspekt i CFT. Her er bruger vi fx vejrtrækningen som holdepunkt til nuet. I nuet eksisterer fortiden ikke længere og bekymringer er blot noget vores ego har opfundet. 

Når vi arbejder med CFT metoden, går vi efter at reducere lidelse, og træne din evne til bedre at kunne forstå og berolige dig selv. Når du rammes af lidelse, glemmer du tit at vise omsorg for dig selv og bliver kritisk overfor dig selv. Og netop kritikken af dig selv, er en betydelig faktor, når det gælder udvikling af en række psykiske lidelser som fx misbrug, angst, depression og OCD.  

Historien bag compassion fokuseret terapi

Faglitteratur og inspiration
My Approach

Compassionfokuseret terapi (CFT) er udviklet af professor Paul Gilbert tilbage i 1984. Gilbert havde gennem sine mange klienter lagt mærke til, at de havde svært ved at skabe et positivt forhold til sig selv. Gilbert eksperimenterede, sammen med sine klienter, med at træne en compassionfokuseret indre stemme og alternative og understøttende tanker, og mærke støtte, varme og venlighed. Gilbert gjorde sig tanker om, hvorfor omsorgsbaserede følelser havde så meget magt, og begyndte derfor at forske i, hvordan de dannede grundlag for både årsag og helbredelse af den psykiske lidelse.  

holder i hånd
4BB52FAF-0B97-4AFB-8C90-94D30E2A8839.jpe

Karina, vejleder og mentor

– det var i virkeligheden ikke så nyt for mig, men tidligere er det som jeg ikke har mærket/forstået det, sådan ægte...

A4AA09EC-BD93-4DFD-855E-037C842F65E1.jpe

Camilla, lærer og admin.

–jeg fandt ud af at mange af de værdier som jeg levede mit liv efter, ikke var mine egne men nogen som jeg bare havde overtaget fra min far...

bottom of page